1. Izbor solarnog sistema, opreme i izvodjača

Odlučujete se za off grid ili on grid sistem. Ako živite u kući koja već ima električnu energiju i hoćete da višak predate EPS-u onda možete da ugradite samo on grid sistem. Off grid je samo za nezavisne objekte.

Kvalitet solarnih panela i invertora varira. Gledajte da kupite neki prosek ili kvalitetnije solarne panele i invertor za solarnu energiju. Izbegavajte stare, polovne i reparirane solarne panele i jeftine invertore jer nećete dobiti količinu struje koju očekujete i kako vam obećavaju.

Životni vek solarnih panela je dug, 15 do 20 godina, iako mu efikasnost vremenom pada 20 d0 30% ali ako je kvalitetan, on je isplativa investicija. Isto se odnosi i na invertor koji je ključni deo opreme.

Vrlo važno je da izvodjač radova bude pravni subjekat, firma ili instalater koji ima licencu za izvodjenje solarnih sistema. Ako to nije uspunjeno, već na prvom koraku kada podnesete zahtev za priključenje na mrežu, bićete odbijeni od EDS-a. To prvo proverite ko vam je izvodjač.

Cena solarnih sistema on grid po principu ključ u ruke je oko 1.000 eura po kW ugradjenih panela. Ako hoćete solarnu elektranu sa panelima snage 5 kW, to će vas koštati oko 5.000 eura. Što solarna elektrana ima više snage, cena solarnog sistema pada.

Koliko vam kW treba za jednu kuću ili farmu, zavisi od mnogo faktora – kako se grejete, koliko struje trošite, izolacija kuće, osunčanost, sezonske potrebe. Ima na internetu aplikacija za proračun prinosa energije, potrošnje, rentabilnosti. Solarna elektrana od 5kw je dovoljna za četvoročlanu porodicu prosečne potrošnje da im tokom godine pokrije 60 do 70% potreba za energijom.

Ne treba da težite tome da predimenzionirate solarnu elektranu i broj panela, da umesto 5 kw pravite solarnu elektranu od 10 kw. Iako izgleda da je uvek više bolje, može da vas neprijatno iznenadi kada EPS od vas kW bude otkupljivao za 0,6 od cene po kojoj vam isti taj kilovat prodaje. Sopstvena energija koju proizvodite treba da bude proračunata tako da je vi u celosti potrošite.

Rok povraćaja investicija u solarne panele je 8 do 10 godina, iako firme koje prodaju opremu i usluge veselo kažu da se investicija u zelenu energiju vrate za 5 do 6 godina.

2. Postavljanje solarnih panela na krov

Ovo je najbrži i najlakši deo posla jer se solarni paneli lako postavljaju. Za solarni sistem od 2 do 5 kw majstorima treba par sati da ih postave i povežu sa invertorom. Solarne panele postavljajte na stranu krova koja je okrenuta ka jugu, pod nagibom od 30 do 45 stepeni.

Savremeni solarni paneli rade i kada nisu izloženi direktnom suncu ali je to mizeran prinos energije. Ne trošite novac da većinu panela postavljate na istok i zapad, jer će proizvodnja panela biti 3 do 5 puta manja nego od onih koji su okrenuti ka jugu. Takodje, solarni paneli ne treba da budu zaklonjeni, da ispred njih stoji neki objekat ili drvo, kao i da postoji senka, jer tada drastično pada prinos energije. Sve reklame i proračune za solarne panele koja nadjete po brošurama su za idealno stanje – sunce bez oblačića direktno bije na južnu stranu gde su vaši paneli postavljeni pod idealnim nagibom.

Invertor i kutija sa osiguračima zauzimaju površinu od nekih 1,2 x 1,5 x 0,3 m (š x v x d) i treba da im nadjete mesto u kući, ostavi ili podrumu ali tako da bude blizu kućnih instalacija ili osigurača kako bi mogli da ih povežete na strujnu mrežu kuće.

Takodje, ako želite da preko android aplikacije na telefonu pratite proizvodnju struje, savremeni solarni invertor ima wi fi pristup i treba da bude blizu neke wi fi mreže u kući, na koju ste povezani i sa kojom invertor treba da se poveže. Aplikacija vam daje podatke koliko se u toku dana struje na sunce proizvelo, iznose po danima i mesecima. Grafikoni vam jasno pokažu kada je najveći prinos energije i koliko oblaci negativno utiču na prinos, jer odmah priliv struje pada nekoliko puta. A zamislite samo koliko puta je zimi prinos manji.

Na ovim grafikonima vidite i da kod statično postavljenih solarnih panela koji se ne okreću prema suncu priliv energije ima ovakav oblik krive, nije ujednačen. To treba znati ako želite da u potpunosti solarnom energijom pokrijete neke procese koji zahtevaju odredjenu količinu struje, na primer treba vam stalno 3kwh a solarni panel počinju od 0, pa 1 kwh, pa 2 kwh, pa 3 kwh i u piku na primer imate 5kwh.

Zato je on grid sistem i prozjumer status dobar zbor jer uvek imate struje koliko vam treba. A za to vam treba i dvosmerno brojilo. Preporučujem da i pre početka postavljanja solarnih panela odmah naručite dvosmerno električno brojilo za struju koje će vam svakako trebati – više o tome u nastavku teksta.

3. Zahtev za priključenje i potrebna dokumentacija za solarne panele

Prvi stvarni korak ka legalizaciji solarnih panela je da prikupite potrebnu dokumentaciju za prijavu nadležnim pravnim licima. U prvom koraku to je Elektrodistribucija Srbije – Operator distributivnog sistema i sticanje statusa kupca proizvodjača – prozjumer, pogledati link ispod:

https://elektrodistribucija.rs/index.php/postupak-prikljucenja-na-dsee/postupak-sticanja-statusa-kupca-proizvodjaca/domacinstva-sa-direktnim-merenjem

Da bi to uradili treba da uradite sledeće:

 1. Trebaju vam pdf snimci tehničke dokumentacije i atesta za solarne panele, invertor, osigurače i razvodnu kutiju. To vam daje instalater kao već spremne pdf fajlove ili vam pošalje papire pa vi skenirate iste.
 2. Potvrda o uskladjenosti instalacija kupca – proizvodjača sa uslovima priključenja, to je dokument koji popunjava vaš instalater zajedno sa vama. Dokument ima 7 strana i na zadnjoj strani su potpisi i pečati odgovornih lica i izvodjača, kao i vaš potpis. Treba vam ovaj dokument i u papiru i u pdf formatu, skenirano.
 3. Skenirana uplatnica na vaše ime prema ED Srbija u iznosua od 16.854 dinara za naknada za prilagodjavanje mernog mesta

Svu tu dokumentaciju i skeniranu priznanicu o uplati pošaljete na jedan od sledećih mailova, zavisno na kojoj ste teritoriji:

Крајњи купац наведену документацију доставља оператору дистрибутивног система електронским путем на адресу:

 1. за дистрибутивно подручје Београд: kp.prikljucenje.bg@ods.rs
 2. за дистрибутивно подручје Крагујевац: kp.prikljucenje.kg@ods.rs
 3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.prikljucenje.kv@ods.rs
 4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.prikljucenje.ns@ods.rs
 5. за дистрибутивно подручје Ниш: kp.prikljucenje.nis@ods.rs

4. Prilagodjenje mernog mesta i Obaveštenje o prilagodjenju mernog mesta

Ovde postoji nejasnoća u proceduri jer zapravo morate da pošaljete dva zahteva istovremeno, prvi je onaj gore za priključenje a drugi je za prilagodjenje mernog mesta. Pre toga treba i da platite taksu, sve vam piše u samom Zahtevu za prilagodjenje mernog mesta.

Dokument Zahtev za prilagodjenje mernog mesta koji treba da ispunite je ovde na linku: Distribucija zahtev LINK

Kada popunite taj dokument pošaljite ga na neki od sledećih mailova, zavisno gde stanujete.

 1. за дистрибутивно подручје Београд: kp.zahtev.bg@ods.rs
 2. за дистрибутивно подручје Крагујевац: kp.zahtev.kg@ods.rs
 3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.zahtev.kv@ods.rs
 4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.zahtev.ns@ods.rs
 5. за дистрибутивно подручје Ниш: kp.zahtev.nis@ods.rs

Nakon slanja maila, budite strpljivi i čekajte da vam se odgovorno terensko lice iz Elektrodistribucije javi i poseti vas da na licu mesta proveri postavljenu opremu. To čekanje može biti od 7 do 20 dana, a ako vam se niko ne javlja, pišite im na isti mail ponovo sa pitanjem šta se dešava.

Osoba iz Elektrodistribucije će se na licu mesta sa vama dogovoriti kada vaš instalater može da dodje a kada njegova terenska ekipa, da bi se izvršilo prilagodjavanje mernog mesta – u prevodu zamena starog brojila za struju sa novim za dvosmerno očitavanje. Ako nećete da budete prosumer i da prodajete struju, ovo vam ne treba.

Da bi imali status prosumer-a, onoga ko višak solarne energije prodaje Elektrodistribuciji, mora vaše staro električno brojilo da se zameni za novo dvosmerno električno brojilo koje broji u dva smera – koliko ste struje uzeli sa mreže i koliko ste struje od solarnih viškova dali mreži.

Dvosmerno brojilo košta od 36.000 do 45.000 dinara i vi ga plaćate, vaš je trošak. Na brojilo se čeka od 10 do 20 dana, jer mora da se programira za vašu lokaciju, tako da ga planirajte i naručite ranije preko izvodjača radova. Dobra stvar je što je to brojilo sa daljinskim očitavanjem pa možda jednog dana neće niko morati više da vam ulazi u dvorište i očitava potrošenu struju, sve ide daljinski preko softvera.

Kad dodje do zamene brojila i sa postavljenim i povezanim panelima i invertorom vi ste se tehnički osposobili da proizvodite struju na sunce. Ali još uvek ne smete da koristite vaš solarni sistem jer će vas ED kazniti. Moraju solarni paneli da ostanu isključeni dok ne potpišete ugovor da ste prosumer. Ili dok vas komisija ODS-a ne pusti u probni rad.

Nakon što je merno mesto prilagodjeno, ODS bi trebalo da vam pošalje Obaveštenje o prilagodjenju mernog mesta kao pdf dokument na vaš mail sa kojeg ste im pisali. Čekanje na taj dokument ne znam koliko traje, meni je trebalo 10 dana i to nakon zvanja i intervencija.

5. Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem

Sada treba da pišete EPS-u, jer je to druga firma. Njima šaljete dva dokumenta

 1. Zahtev za zaključenje ugovora potpunom snabdevanju sa neto merenjem, i
 2. Obaveštenje o prilagodjenju mernog mesta (koje ste prethodno dobili od ODS-a mailom)

Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem možete skinuti sa ovog linka: ZAHTEV LINK EPS

Oba dokumenta u vidu pdf fajla šaljete na mail:   kp@eps.rs

Nakon par dana će vam iz EPS-a poslati mail sa Ugovorom o potpunom snabdevanju, koji treba da odštampate u 2 (dva) primerka, potpišete i odnesete tamo gde vam kažu u mailu (zavisi u kom ste gradu) – u mom slučaju je to bila JP Elektroprivreda Srbije, ogranak EPS Snabdevanje, Mekenzijeva 37, Beograd.

Oni zavedu ugovor kod sebe i pošalju vam mailom kao pdf. Sad imate novi ugovor o snabdevanju strujom sa EPS-om koji vam dozvoljava i da struju prodajete a ne samo da je trošite.

I tu nije kraj. Proizvodnja zelene energije i struja na sunce imaju još moraju da sačekaju. Još ne možete da uključite solarne panele, to mora da uradi komisija iz ODS-a

6. Akt o priključenju i registar kupaca – proizvodjača

Odlučujete se za off grid ili on grid sistem. Ako živite u kući koja već ima električnu energiju i hoćete da višak predate EPS-u onda možete da ugradite samo on grid sistem. Off grid je samo za nezavisne objekte.

Kvalitet solarnih panela i invertora varira. Gledajte da kupite neki prosek ili kvalitetnije solarne panele i invertor za solarnu energiju. Izbegavajte stare, polovne i reparirane solarne panele i jeftine invertore jer nećete dobiti količinu struje koju očekujete i kako vam obećavaju.

Životni vek solarnih panela je dug, 15 do 20 godina, iako mu efikasnost vremenom pada 20 d0 30% ali ako je kvalitetan, on je isplativa investicija. Isto se odnosi i na invertor koji je ključni deo opreme.

Vrlo važno je da izvodjač radova bude pravni subjekat, firma ili instalater koji ima licencu za izvodjenje solarnih sistema. Ako to nije uspunjeno, već na prvom koraku kada podnesete zahtev za priključenje na mrežu, bićete odbijeni od EDS-a. To prvo proverite ko vam je izvodjač.

Cena solarnih sistema on grid po principu ključ u ruke je oko 1.000 eura po kW ugradjenih panela. Ako hoćete solarnu elektranu sa panelima snage 5 kW, to će vas koštati oko 5.000 eura. Što solarna elektrana ima više snage, cena solarnog sistema pada.

Koliko vam kW treba za jednu kuću ili farmu, zavisi od mnogo faktora – kako se grejete, koliko struje trošite, izolacija kuće, osunčanost, sezonske potrebe. Ima na internetu aplikacija za proračun prinosa energije, potrošnje, rentabilnosti. Solarna elektrana od 5kw je dovoljna za četvoročlanu porodicu prosečne potrošnje da im tokom godine pokrije 60 do 70% potreba za energijom.

Ne treba da težite tome da predimenzionirate solarnu elektranu i broj panela, da umesto 5 kw pravite solarnu elektranu od 10 kw. Iako izgleda da je uvek više bolje, može da vas neprijatno iznenadi kada EPS od vas kW bude otkupljivao za 0,6 od cene po kojoj vam isti taj kilovat prodaje. Sopstvena energija koju proizvodite treba da bude proračunata tako da je vi u celosti potrošite.

Rok povraćaja investicija u solarne panele je 8 do 10 godina, iako firme koje prodaju opremu i usluge veselo kažu da se investicija u zelenu energiju vrate za 5 do 6 godina.

Kada vam iz EPS-a stigne Ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem taj dokument treba da pošaljete Elektrodistribuciji Srbije ODS-u na jedan od mailova:

 1. за дистрибутивно подручје Београд: kp.prikljucenje.bg@ods.rs
 2. за дистрибутивно подручје Крагујевац: kp.prikljucenje.kg@ods.rs
 3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.prikljucenje.kv@ods.rs
 4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.prikljucenje.ns@ods.rs
 5. за дистрибутивно подручје Ниш: kp.prikljucenje.nis@ods.rs

I šta onda? Na sajtu EDB piše doslovno:

Odmah nakon zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, snabdevač obaveštava o istom operatora sistema, koji će u roku od pet dana priključiti objekat krajnjeg kupca kao kupca-proizvođača na elektroenergetski sistem.

Operator sistema (Elektrodistribucija Srbije) će odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana priključenja objekta kupca–proizvođača na elektroenergetski sistem, upisati krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača, koji time stiče status kupca-proizvođača.

Postali ste prosumer, kako to dobro zvuči.

Sad možete na invertoru da okrenete preklopnik za rad sa OFF na ON i sunce neka počne da pravi struju.

Zaključak o tome kako postati prosumer

Da li vam se čini da je procedura za prozjumera komplikovana i duga? Koliko vremena vam treba da postanete prosumer?

Na prvi pogled procedura jeste komplikovana i može da bude duga. S druge strane je dosta pojednostavljeno i ubrzano u odnosu na prethodne godine. Proces traje 2 do 3 meseca.

Meni je bilo sve vrlo konfuzno jer je uputstvo na sajtovima Elektrodistribucije i Elekroprivrede Srbije loše i nejasno napisano a izvodjač radova nije bio vešt oko skupljanja i dostavljanja dokumentacije.

Uz to, bio sam medju prvim prosumerima pa smo se svi učili zajedno. Ni zaposlenima u elektroprivrednim preduzećima nije bilo baš jasno šta treba da se radi, stvar je nova i bilo je promena uslova u hodu. A biće i dalje promena u proceuri, nije ovo konačna procedura.

Kako je proteklih godina došlo do razdvajanja nadležnosti i firmi unutar nekada jedinstvenog EPS-a, sada se sve ne može završiti na jednom mestu, već na dva mesta mora da se aplicira.

No, bitno je da sada sunce radi za nas i da se pravi zelena energija.

Da li su solarni paneli isplativi i za koga?

Kupovina i postavljanje solarne elektrane je čista matematika i zavisi od mnogo faktora. Investicija nije mala i najisplativija je onome ko leti preko dana troši najviše struje – hladnjače, perionice kola, kovačke radnje, pekare, bazeni, fitnes centri i tako redom. Isplativa je posebno onima koji ulaze sa potrošnjom u crvenu tarifu.

Solarni paneli najviše struje donose preko leta kada je sunce najduže na nebu i na visokoj tački. Tokom leta 13 do 14 sati se proizvodi struja.

Zimi prinos solarnih panela pada najmanje 3 do 5 puta – sunce kratko greje, nisko je na horizontu i stalno ima oblaka. Zimi tokom dana sunce ako proizvodi struju maksimalno 7 do 8 sati, pod uslovom da ima sunca.

Višak struje koju proizvedete se po ugovoru sa EPS-om prenosi u sledeći mesec i tako redom. U mom slučaju od kraja proleća do kraja leta imam višak struje ali se on odmah potroši u septembru i oktobru kad krene grejanje i ne stigne mi do decembra i januara kada mi najviše treba. A tada je je i solarna energija najslabija, tako da ono za šta mi solarni paneli najviše trebaju – grejanje na struju, tada nemam od njih neku bitnu korist.

No, struja će poskupljivati a solarna struja koju vi proizvedete za sebe je ubedljivo najeftinija struja koju možete dobiti. U kWh vaše solarne struje nema svih onih troškova koje EPS i EDS imaju da bi vam isporučili 1kWh struje. Ako ne shvatate šta sam hteo da kažem, reći ću to brojkama, ako vas 1kwh od EPS-a košta 10 dinara sa pdv-om, kilovatčas koji vi sami napravite košta vas 4 dinara i u njemu nema pdv-a i ostalih troškova firme.

Novac koji ste sada uložili u solarne panele vam se dugoročno vraća kroz jeftiniju struju.

Zlatko Šćepanović

VODIC ZA IZBOR SISTEMA ON GRID